دسته بندی

یک سال با هزینه کمتر

یک سال با هزینه کمتر

کیت تلاش می کند مرز بین خواسته ها و نیازهای واقعی خود را تعیین کند و به زندگی سالم تر، شادتر و ساده تری دست یابد، و در این چالش به موفقیت می رسد. یک سال زندگی با هزینه کمتر به مخاطب کمک می کند مصرف کننده هوشمندتری شود، پس انداز کند و ظرفیتش را برای مراقبت از خود و دیگران و احساس شکرگزاری برای چیزهای ساده در زندگی بالا ببرد.