دسته بندی

کتابدار آشویتس

کتابدار آشویتس


دیتا در سال 1939 همراه خانواده از پراگ اخراج و به آشویتس تبعید می شود. او با تلاش بی امان سعی می کند خود را با وحشت مداوم حقیقت تازه ای که با آن رو به رو شده سازگار سازد. در این اردوگاه، رهبری یهودی به نام فردی هیرش به دیتا اعتماد می کند و از او می خواهد به عنوان کتابدار از تعدادی کتاب ارزشمند مراقبت و پنهانی آن ها را در اردوگاه جا به جا کند. اگر ماموران اس اس کسی را با کتاب دستگیر کنند، مرگ او حتمی است. با تمام این خطرات، دیتا این مسئولیت را می پذیرد و بدین گونه تبدیل به کتابدار آشویتس می شود.
آنتونیو ایتوربه، نویسنده اسپانیایی، بابت این رمان جایزه تروا را به دست آورده و کتاب او به بیش از 15 زبان ترجمه شده است. او برای خلق این اثر با دیتا ملاقات داشته و داستان زندگی او را بر اساس واقعیت ها نوشته است، داستانی که ما را به تحسین وا می دارد و از روح والا و شجاعت دیتا شگفت زده می کند.